ettihas@gmail.com

הזכות לשוויון היא זכות בסיסית הקיימת בכל מדינה נאורה. זכות יסודית זו כוללת בתוכה מספר רב של זכויות אחרות כאשר אחת מהן היא הזכות לשוויון בעבודה. מכל נובע כי אפליה בעבודה מהווה עברה על זכות אדם בסיסית המוגדרת הן במשפט הישראלי והן במשפט הבינלאומי. מקרים נפוצים של אפליה אשר בולטים בחברה הם אי העסקתם של ערבים ובני מיעוטים אחרים, הומוסקסואלים, בני 50 ומעלה ונשים בהריון. תחת האפליה נכנסים גם פערי ההכנסות ואי-שוויון ההזדמנויות הקיימים במשק.

 

אפליה בעבודה

אפליה בעבודה – ממה מורכבת הזכות לשוויון?

הזכות לשוויון בעבודה מורכבת ממספר סעיפים :

  • איסור אפליה – הדבר כולל ביצוע אבחנה בין עובדים, פסילה או העדפה של עובד אשר אינה נובעת מסיבה מהותית אלא מתבססת על מאפיינים כמו גזע, צבע עור, מין, מעמד, הריון, השקפה פוליטית, גיל, מוגבלות, מצב בריאותי וכדומה
  • התאמות – החוק קובע כי על המעסיק לבצע התאמות עבור עובדים בעלי צרכים מיוחדים. צרכים אלה כוללים מוגבלויות, אחריות משפחתית וכדומה.
  • אפליה מתקנת – החוק תומך בביצוע התאמות עבור עובדים המשתייכים לקבוצה מוחלשת או כזו שעברה קיפוח, כאשר מטרת ההתאמה היא לתקן אפליה היסטורית

בפועל המציאות רחוקה מלהיות דומה למה שנקבע בחוק. ישנם פערים גדול הן בנושא ההזדמנויות והן בנושא השכר בין מזרחיים ואשכנזים. פערים אלה הולכים וגדלים כאשר בוחנים אותם בנושא המגדרי והדבר בולט בעיקר בתפקידים בכירים בחברות וגופים ציבוריים אשר מאוישים בעיקר בגברים.

 

משרד עו"ד אתי חסיד ושות' – מתקנים את האפליה

במידה ונתקלתם באחד המקרים המוזכרים לעיל נשמח לייצג אתכם אל מול אותו אדם או ארגון אשר פגע בזכויותיכם. אנו נבצע איסוף ראיות מעמיק וקפדני אשר יחזק את טענת האפליה, נייעץ לכם אילו פעולות לבצע וכיצד להתנהל מול אותו אדם ונייצג אתכם בכל הערכאות הדרושות על מנת להוציא את האמת לאור.

משרדנו ישמח להציע את שירותיו המקצועיים לכל אדם שחש כי זכויותיו כאדם ואזרח נפגעו. נעמיד לרשותכם את טובי המומחים ואנו מתחייבים להקדיש את מלוא תשומת הלב ומלוא המאמצים לכל תיק ותיק, גם בתיקים אשר נראים בתחילה אבודים.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

03-5231419
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail