ettihas@gmail.com

יחסי מרות הם מערכת יחסים בהם לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה והשפעה על הצד השני. השליטה וההשפעה יכולות להיות גם באופן עקיף לא רק ישיר. כלומר גם בין בעל סמכות שאיננו ממונה ישירות על העובדת.

בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפופה יכולה להיכלל במסגרת החוק להטרדה מינית במקום העבודה. כאשר מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר לכפופה (עובדת הכפופה לו), מתקיימת ח%

למידע נוסף

03-5231419
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail