ettihas@gmail.com

עורכי דין לשון הרע

iמשרדנו מתמחה בתביעות דיבה לשון הרע ובתביעות לפי חוק הגנת הפרטיות

כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני התקשורת (טלוויזיה וקולנוע), הבידור, זכויות יוצרים ולשון הרע. המשרד מעניק יעוץ לרשויות ציבוריות, לחברות הפקה וליחידים בתחומי הרגולציה והמכרזים.
לעו"ד חסיד התמחות ייחודית בניהול הליכים ותביעות משפטיות שעילתם לשון הרע (הוצאת דיבה). משרדה מייצג הן תובעים והן נתבעים. למשרד הישגים מוכחים הן במניעת הפרסום במקרים של טרם פרסום, ובהשגת פיצויים הולמים לנפגע במקרים שהפרסום הפוגע כבר ארע.
עוה"ד חסיד ייצגה רשימה ארוכה של אנשי ציבור וידוענים בתביעות לשון הרע ובמאבקים לטיהור שמם. רוב רובם של מאבקים אלו התנהלו מול תאגידי תקשורת ענקיים כמו ידיעות אחרונות, הארץ, חברות החדשות בערוץ 2 ובערוץ 10, גלובס, וזכייניות הערוצים המסחריים.

בשנים האחרונות זוכות תביעות לשון הרע לפופולריות רבה. יש לכך סיבות רבות  והמרכזית שבהן היא כמובן זרימת מידע באופן חופשי ללא סייגים וללא עכבות באינטרנט.

המדיום המקוון הפך לפלטפורמה זמינה עבור כל אחד היכול להציג את מרכולתו ואף לחשוף מידע אודות אחרים. אך ריבוי הפרסומים הוא  לא רק באינטרנט. אנשים עדין מפרסמים פרסומים מכפישים בדרכים שהיו שגורות מאז ומעולם, וזאת באמצעות דיבור סתם בין אדם לחברו או באמצעות כתיבת מכתבים או כתיבת דוא"לים, או באמצעות העיתונות הכתובה, או כלי התקשורת האלקטרוניים, או גם באמצעות כתיבת יצירות המבוססות על דמויות קיימות המתוארות באופן שיש בו כדי לבזותן ו/או להשפילן. כל אלו ועוד, מהוות עילות להגשת תביעת דיבה, במידה והם עומדים במספר מבחנים כפי שיתוארו להלן.

מבחן כפול :

על פי החוק על מנת להגיש תביעת לשון הרע יש לעמוד בשני תנאים מצטברים (כלומר שני התנאים גם יחד צריכים להתקיים):

  1. פרסום – שעונה על אחד מסוגי הפרסום שבסעיף 2 (א) לחוק : כתב, בעל פה, ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. כמו כן מספיק שהפרסום הגיע לאדם נוסף זולת הנמען.
  2. לשון הרע– המבחן הוא אובייקטיבי לפי האדם הסביר – האם האמור בפרסום יש בו כדי להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצד הבריות (סעיף 1 לחוק). רגשותיו של הנפגע הספציפי אינן רלוונטיים, המבחן הוא אובייקטיבי, ולכן גם אין זה משנה בשלב זה, אם הפרסום פגע בפועל או אם נגרם נזק כלשהו לנפגע. אם באותן נסיבות קונקרטיות האדם הסביר היה נפגע יחוייב הנתבע בפיצויים ללא הוכחת נזק כפי שהחוק קובע עד לתקרת 50,000 ₪ .במקרים בהם ניתן להוכיח כוונה לפגוע ניתן לפסוק כפל פיצוי ללא הוכחת נזק כלומר 100,000 ₪

אך יש לזכור קיומה של עילה אינה אומרת בהכרח שהתובע יצליח בתביעתו. תביעות לשון הרע הן תביעות מורכבות, יתכן שעל אף קיומה של עילה, לנתבע עומדת אחת מטענות ההגנה שבחוק. עורך דין מומחה בחוק איסור לשון הרע, יבחן האם ישנה אפשרות שהנתבע יטען לאחת מטענות ההגנה ובכך יסכל את התביעה.

כאמור, יתכן שעל אף שהפרסום מהווה לשון הרע המחוקק בחר לפטור את המפרסם מאחריות, מאחר והעדיף את חופש הביטוי על זכותו של האדם להגן שמו הטוב. במצבים אלו העדיף המחוקק לתת במה לביטויים מהסוג שעשויים לפגוע בשמו של אדם ולא לפגוע בחופש הביטוי. אלו הם מקרים שבהם לשון הרע מותר. במצב זה נתבע עשוי להצליח להוכיח כי עומדת לו אחת מהגנות החוק וכי מדובר בפרסום מותר.

עורך דין מיומן הבקיא בתביעות לשון הרע, אשר משקלל את נתוני התביעה צריך לבחון האם יש אפשרות שהנתבע יטען לזכותו את אחת מההגנות שבחוק: אמת בפרסום, תום לב, או פרסום מותר, וכן אם העלאת הגנות הללו מוצדקות ויכולות להועיל לנתבע.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

03-5231419
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail