ettihas@gmail.com

התאבדותו של אריאל רוניס עקב שיימינג בפייסבוק מעלה שאלות בנושא לשון הרע.
בניגוד לדעה הרווחת תופעת השיימינג איננה חדשה, היא עתיקת יומין וימיה כימי ההיסטוריה האנושית. מה שחדש בה היא כמובן המדיום או הפלטפורמה עליהם היא מתרחשת. הטכנולוגיה האינטרנטית מדהדהת את ההכפשה במהירות עצומה. זה החידוש. התאבדות זו תגובה קיצונית וחריפה. הרבה לפני נקיטת צעד כה קיצוני רצוי לשקול לפתוח בהליך משפטי נגד המשמיצים. יש אפשרות אפקטיבית והיא לא כל כל רעה. חוק איסור לשון הרע יכול לתת סעד לקורבנות שיימינג. פרסום בפייסבוק הוא פרסום לכל דבר וענין. אנשים צריכים לקחת אחריות על דברים שהם מעלים על הכתב. אמירות מבזות יכולות להרוס חיים. יש כח עצום למלים כתובות שמקבלות גושפנא של קהל אוהד. הקורבן שהתעורר בוקר אחד וגילה שהוא נוכל גנב וגם גזען חשוך, יתקשה להוכיח אחרת. אני לא אומרת שבבית משפט זה יהיה פשוט או קל. אבל עצם המאבק על צדקתו, עצם העמידה על זכויותיו. גרירת המכפיש לבית המשפט, חיובו לעמוד בהגנות שמעמיד החוק (בחוק איסור לשון הרע נטל ההוכחה עובר לנתבע) בין היתר בהגנת אמת דיברתי – כל זאת יש בהם חצי דרך לקבל צדק. לצערי בתי המשפט בישראל אינם פוסקים סכומי כסף גדולים בתביעות לשון הרע, אם כי המגמה משתנה. אולי תופעת השיימינג תעשה שינוי גם בזה.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

03-5231419
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail